Monday, May 12, 2014

KUIZ PRM3102
Jawab semua soalan yang diberikan dibawah.
Hantarkan jawapan anda dalam bentuk words dengan menulis abjad   jawapan sahaja dan dihantar ke emel En Suhaimee iaitu  feleceh@yahoo.com sebelum atau pada jam 2 petang 13 Mei 2014

 1.    Satu persembahan muzik dan pergerakan yang sangat baik dilakukan oleh murid-murid
     prasekolah dalam kumpulan  besar dan mantap dengan dipimpin oleh seorang guru.  Persembahan pergerakan ini dikenali sebagai

A         terurus
B         spontan
C         automatis
D         gerak postur 2.         Terdapat beberapa unsur pergerakan yang perlu diketahui oleh setiap guru semasa membuat sesuatu pergerakan kreatif
           
Pilih unsur pergerakan yang betul.
I           Ruang dan aras
II          Daya komunikasi
III         Masa dan dinamik
IV        Pergerakan aliran
V         Pergerakan simbol


            A         I, II dan III sahaja
      B         II, III dan IV sahaja
      C         I,II, IV dan V sahaja
      D         I, III, IV dan V sahaja    
3.         Gabungan kemahiran lokomotor asas dengan frasa pengajaran di bawah adalah benar, kecuali

A         berlari berjengket – aras
B         berjalan mengikut hala zig-zag – tubuh badan
C         berlari dengan muka dongak dan memandang lurus ke hadapan-  tubuh badan
D         berjalan sambil mengubah tempat dengan bunyi bising kemudian beransur-ansur senyap - arah
4.         Pergerakan Kreatif bertujuan untuk membantu murid-murid  menyelesaikan masalah dan melahirkan perasaan masing-masing

Pilih satu aktiviti pergerakan kreatif.

            A         Skip
            B         Kayuh
C          Gulingan
D         Gerak Tari


5.         Dalam menghasilkan satu pergerakan, unsur-unsur pergerakan kreatif diperlukan dan urutan langkah-langkah yang manakah betul.
            A            tubuh badan           masa          daya          ruang
            B             tubuh badan           daya          masa          ruang
            C            tubuh badan           masa         ruang         daya
            D            tubuh badan           ruang        masa         daya


6.         Aktiviti pembelajaran di dalam kelas melibatkan pembelajaran koperatif, murid-murid diajar bekerjasama, berinteraksi dan saling bantu-membantu.
                         Pembelajaran koperatif yang dimaksudkan di atas ialah
           A          peneguhan sosial diberikan kepada kumpulan yang menunjukkan prestasi cemerlang
           B          selepas membaca, murid-murid disuruh menjawab soalan-soalan dalam latihan kefahaman.
           C        semasa aktiviti pembelajaran individu, guru memainkan peranan   sebagai pembimbing atau tutor
   D        Ujian tidak diperlukan bagi mengesan kemajuan atau pencapaian murid-murid dalam kumpulan.
 7.Cikgu Norwati menerangkan mengenai konsep-konsep muzik seperti harmoni, warna ton, melodi, irama, tekstur dan bentuk sebelum membuat pergerakan. Guru tersebut haruslah memberi peluang seluas-luasnya kepada murid-murid memahaminya
7.      Pernyataan aktiviti murid di atas ini sesuai untuk
         A         meniru
         B         menulis
         C         mendengar
         D         memberi pengalaman


         


               


        8.        Terdapat pelbagai cara untuk meneroka muzik dengan pergerakan. Cara penerokaan berikut yang                  paling sesuai ialah meneroka
         A         konsep muzik
         B         idea dan isi kandungan
         C         pengalaman gerakan tari
         D         imbangan badan dan ruang 
   
                                                                

9.         Pilihan yang sesuai bagi menjelaskan  contoh konsep muzik dalam pergerakan bagi prasekolah  di bawah ialah

A         melodi- murid menepuk patah perkataan
        
B         bentuk- gunakan meter simple duple atau kuadruple

C         tekanan- gunakan pergerakan tangan atau kedudukan badan untuk menunjukkan pic

D         jalinan- pergerakan seperti susup menyusup dalam pembentukan sesuatu bentuk atau formasi10.       Terdapat lima jenis kegiatan pergerakan dengan muzik
            Manakah benar bagi menunjukkan perkembangan yang mudah

A         Gerakan bebas dan konsep-konsep muzik
B         Gerakan yang menunjukkan cerita dan bebas
C         Gerakan bebas dan lirik-lirik lagu dengan muzik
D         Gerakan mengikut lirik-lirik lagu dan interpretasi muzik11.       Terdapat pelbagai jenis integrasi yang digunakan di dalam pengajaran dan pembelajaran`. Buat urutan yang betul bagi penggabungjalinan sesuatu pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan

I           meniru
II          menulis
III         improvisasi
IV        memberi  pengalaman
V         mendengar dan melihat

A         V,II,VI,III dan I
B         V,I,III,VI dan II
C         V,VI,II,I dan III
D         V,I,VI, III dan II

12.       Sekiranya seorang guru prasekolah itu sedang mengajar Matematik menggunakan konsep integrasi dan aktiviti pembelajarannya ialah teselasi.
Tema lagu yang sesuai diintegrasikan ialah
A         count
B         shapes
C         bodmas
D         multiply
           

13.       Bidang nyanyian memberi tumpuan dan penegasan kepada aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan dan teknik pengeluaran suara.

            Apresiasi muzik dan pergerakan  dalam nyanyian di atas tertumpu kepada

A         gerakan mengikut lirik lagu
B         gerakan bebas dengan muzik
C         interpretasi muzik dan gerakan dalam nyanyian
D         gerakan mengikut tema lagu yang dinyanyikan

14.       Tunjuk cara yang manakah benar jenis simulasi dalam melakukan aktiviti-aktiviti pergerakan asas muzik dan pergerakan ?
A         Asas lokomotor
B         Asas permainan
C         Asas main peranan
D         Asas bukan lokomotor


15.       Cikgu Rihanna menjalankan aktiviti-aktiviti penghayatan pergerakan dengan lagu di prasekolah.

Manakah cara penerangan yang menarik perhatian murid dalam set induksi bagi hubungan pergerakan dengan muzik.

A         menggunakan teknik bercerita
B         menulis lagu dan mengimprovisasi
C         menyoal dan meminta pelajar mengimitasi
D         membangkitkan perasaan ingin tahu dan menggunakan alat bantu mengajar

 16.      Tunjuk cara gerak-geri yang sesuai untuk menjiwai dan menghidupkan   puisi
              ialah

            A         gerak improvisasi

            B         melihat dan mendengar

            C         mendengar , merasai dan berimiginasi

            D         melihat, member pengalaman dan intepretasi bunyi


17.      Cikgu John Kakinang menggunakan gerak- geri tangan untuk memberi penekanan terhadap perkara penting dalam pengajaran puisi yang dilaksanakan
           
Langkah ini memerlukan kemahiran            A         set induksi

            B         peneguhan  
           
C         penutup sosial

            D         variasi rangsangan18.       Keutamaan-keutamaan tunjuk cara dalam aktiviti pergerakan muzikal terarah adalah seperti berikut kecuali

A         murid-murid mempunyai kebebasan bergerak
B         idea, prinsip dan konsep-konsep dapat diilustrasikan
C         perhatian murid-murid dapat dikekalkan dengan baik
D         murid-murid dapat melihat dan mendengar tentang apa yang berlaku


19.       Aktiviti pembelajaran pentomin dan dramatari yang sesuai dijalankan dalam kumpulan pelbagai kebolehan ialah aktiviti


A         permainan dan lakonan

B         lakonan dan sumbangsaran

C         pengukuhan dan permainan

D         sumbangsaran dan permainan20.       ”Tujuannya ialah melahirkan mood tersendiri dan emosi atau pemikiran mengenai perwatakan penting. Kandungan yang beremosi dalam sesebuah adegan dan peka dengan emosi yang berbagai-bagai supaya disesuaikan dengan komunikasi muzik dan suara harmoni”

Konsepsi muzik dengan pergerakan yang paling sesuai di atas  ialah


A         membuat efek-efek tambahan

B         muzik sebagai interior monolog

C         membangkitkan emosi penonton

D         menutup kelemahan yang wujud dalam dramatari


Bahagian B

Nyatakan benar atau  salah bagi pernyataan-pernyataan dibawah:
1. PRM 3102 ialah merupakan kertas amali yang melibatkan pergerakan, muzik  dan                elemen seni visual  
   Jawapan: Betul   / Salah

2. Koreografi tidak dipentingkan dalam perancangan dan  pelaksanaan     sesuatu                      persembahan.
     Jawapan: Betul   / Salah

3. Semasa melakukan persembahan peserta-peserta dibenarkan berbual-bual  dan                   memberi arahan untuk  mendapatkan kejituan di dalam persembahan.
      Jawapan: Betul   / Salah

4. Persembahan yang baik adalah persembahan yang lancar dan tidak terputus-putus               di sepanjang masa  persembahan yang diperuntukkan
   Jawapan: Betul   / Salah

5. Pergerakan kreatif  memerlukan kawasan yang luas untuk aktivitinya.
    Jawapan: Betul   / Salah

6. Elemen Dinamik  di dalam sesebuah persembahan banyak membantu dalam                         memberikan kesan dari segi kelajuan dan kelancaran sesuatu persembahan
  Jawapan: Betul   / Salah

7. Penggunaan kostum dan prop yang sesuai banyak memberi kesan dari aspek visual               sesuatu persembahan.
  Jawapan: Betul   / Salah

8. Storyboard tidak diutamakan oleh sesebuah persembahan kerana ianya                                 melecehkan        dan menghalang aspek pergerakan kreatif.
      Jawapan: Betul   / Salah
  
9. Pergerakan di dalam persembahan mesti berdasarkan lirik sesebuah lagu.
     Jawapan: Betul   / Salah

10. Unsur-unsur Kecindan perlu dimasukkan ke dalam persembahan untuk memupuk                "Sense of Humor" dan untuk mengelakkan kebosanan penonton.
Hantar  jawapan sebelum atau pada jam 2 tgh 13 mei 2014  
Jawapan: Betul   / Salah.


Kuiz Tamat

Hantarkan semua jawapan anda kepada : feleceh@yahoo.com
Dalam format words. Hanya jawapan sahaja  tak perlu salin soalan. Tulis nama sebenar dan no fon pada ruang subject.
kalau nak paste gambar pun boleh
 selamat menjawab.

Masa tamat : jam 3.petang 13 mei 2014           
(

Saturday, August 11, 2012

PPG MZU3108G SKOR LAGU RASA SAYANG

Kepada semua pelajar PPG MZU3108 Gitar , sila berlatih memainkan lagu dibawah.Monday, March 26, 2012

LATIHAN ULANGKAJI MUZIK KELAS F1B

Sila jawab semua soalan yang diberikan dan hantar pada 2 April 2012
Bercetak atau bertulis tangan.


Saturday, June 4, 2011

ATTENTION FORM 1 FIKRAH AND 2 BESTARI STUDENTS

PLEASE DO ALL THE EXERCISES THAT I HAD GIVEN YOU BEFORE THE HOLIDAYS.

ANSWER THE QUESTION IN THE TEST PAD ( SOKSEK ONLY) AND CHECK ALL THE

ANSWERS WITH THE ANSWERS PROVIDED BELOW. AFTER YOU HAD CHECK THE

ANSWERS (Write down the number of answers correct e.g  10/10 )

 PASS UP ONLY THE ANSWERS ON THE FIRST DAY OF SCHOOL.(13th June 10.15 a.m.)

* If you just copy down the  answers and pass up then you would not learn anything...
* It's up to you to determined  the best way to learn to self study..
* Be honest to yourself in doing the task.
* For those who failed to pass up on time you will have to do the question by copying all the questions yourself and answers them (Pass up by Wednesday15th June)

ANSWERS FOR ENGLISH HOMEWORK FORM 2FORM 2 ANSWERS

ANSWERS FOR ENGLISH HOMEWORK FORM 1 AND FORM 2

                                           ENGLISH FORM 1Sunday, March 14, 2010

ENGLISH HOMEWORK FOR FORM 2 (1ST SEMESTER BREAK)

 Attention All Form 2 Fikrah and  2 Bestari English Class!

Please do these exercises and pass up on Monday 22nd March 2010
Compile all the exercises together and dont forget to make a front cover for the compiled exercises
All the exercises must be bind neatly: either by tape binding  or comb binding.
Exercise 1
Exercise 2
Exercise 3
Exercise 4
Exercise 5